Ledenvergadering 2019

Vorige week was alweer de algemene ledenvergadering, het was een mooie opkomst waarvoor alle leden bedankt.

Alles is weer besproken en we mogen spreken van een leuke mooie en gezonde club. De meetings zijn besproken en tevens hebben de leden leuke ideeën gedeeld die we mee kunnen nemen in een volgend seizoen, dank hiervoor. Verder waren er een aantal bestuursleden die aan hun termijn zaten, deze mensen waren aftredend en de meesten hebben zich gelukkig weer herkiesbaar gesteld. Voorzitter André Boer was aftredend en weer herkiesbaar, maar gelukkig weer herkozen door een unanieme stemming. Alg bestuurslid Henry Mulder was aftredend en herkiesbaar, en ook hij is met een unanieme stemming weer herkozen. Alg bestuurslid Henk Gorter was aftredend en heeft zich helaas niet herkiesbaar gesteld, Henk gaf aan dat hij heel druk was met zijn eigen bedrijf en zich daarom niet volledig zou kunnen inzetten als bestuurslid en dit jammer vond. Henk bedankt voor alle inzet die je hebt getoond en we hopen je natuurlijk nog wel op onze meetings te zien. Omdat we hierdoor met een onvolledig bestuur zouden zitten, hebben we een nieuw bestuurslid aangesteld. Dit is Jarno Hulshof geworden, hij gaf aan dat het als webmaster en redacteur hem goed leek een plek in het bestuur te vervullen, zodat hij kan meedenken en gelijk goed op de hoogte is van alle informatie stromen t.b.v. club magazine en website. Ook Jarno is door een unanieme stemming gekozen en we wensen hem veel succes binnen het bestuur. Na afloop heeft de voorzitter allen bedankt voor hun komst en hebben we gezellig nog een kopje soep genuttigd.